Μονοκατοικίες

Μονοκατοικίες2014-01-22T15:59:18+02:00

Κηφισιά

Κατοικία επί της Γρ. Λαμπράκη 22

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόκειται για μονοκατοικία στην Κηφισιά που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ