Σύντομη παρουσίαση2020-09-10T16:00:53+02:00

Σύντομη Παρουσίαση

Η Τεχνική – Κατασκευαστική εταιρεία “Τεχνική Άποψη” Χαΐνης Θεόδωρος & Σία Ε.Ε. παράγει έργο στο χώρο της κατασκευής κατοικιών και λοιπών τεχνικών εργασιών, με κύριο γνώμονα τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο και τις οικιστικές του ανάγκες.
Το όνομα Χαΐνης είναι συνδεδεμένο δύο τουλάχιστον δεκαετίες με την άριστη μελέτη και επίβλεψη κατασκευών καθώς και τις πωλήσεις διαμερισμάτων ειδικότερα στα βόρεια προάστια.
Το 2000 ο Θεόδωρος Χαΐνης, έχοντας στα χέρια την πολύπλευρη εμπειρία και την τεχνογνωσία των παλαιότερων, δημιουργεί την κατασκευαστική εταιρεία “Τεχνική Άποψη”.
Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η κατασκευή κτιρίων, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα.
Η “Τεχνική Άποψη” δραστηριοποιείται στην Αττική και κυρίως στα Βόρεια προάστιά της όπου έχει να επιδείξει πλήθος έργων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στοχεύει στην επέκταση της παρουσίας της μέσω συνεργασιών που έχει αναπτύξει. Η εταιρεία είναι μέλος των εταιριών του Τ.Ε.Ε. με αριθμό μητρώου 4151.